دسته : اس ام اس تنهاییتاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۳
اس ام اس تنهایی جدید
بی خیال است …
خیلی بی خیال
همان کسی که
همه ی خیال من است
خیلی دلتنگت شده ام
اما نمی دانم
خیلی را چگونه بنویسم
که خیلی خوانده شود …
وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنم
شیشه ها را نمی شکنم
غــرورم را نمی شکنم
دلت را نمی شکنم
در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد
این بغض لعنتی است . . .
یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری !
تقدیم به تو . . .
ساده و کوتاه تنها همین ۲ کلمه :
برگرد ، دلتنگم . . .
هزار بار هم که از این شانه به آن شانه بغلتی
این شب صبح نمی شود
وقتی دلتنگ باشی
تو در مورد دلتنگی واقعی چیزی نمیدونی
چون این تنها زمانی اتفاق می افته
که کسی رو بیشتر از خودت
دوست داشته باشی
آغوش ناامن تو یادم داد
هر جا هوا خوبه ، خطرناکه
گاهی اوقات مجبوریم بپذریم
بعضی از آدمها
فقط می توانند در قلبمان بمانند
نه در زندگیمان
آدم که دلتنگ می شود
زود به زود می میرد
دلم تنگ است این شبها
یقین دارم که می دانی
صدای غربت من را
از احساسم تو می خوانی
شدم از درد تنهایی
گلی پژمرده و غمگین
بیا ای ابر پاییزی
که دردم را تو می دانی . . .
هرچه آید به سرم
باز بگویم گذرد
وای از این عمر که با میگذرد
میگذرد
اینــجا کــه مـن هستــم

هــر چنــد ســال کــه ســاعــت را جــلو بکشــم..

بــاز هــم قــرن هــا از تــو فــاصــله دارم… !

تــو کِــی از مــن گــذشتــی … !؟

بند بند وجودم
به بند بند وجود تو وابسته است
با این همه بند
چقدر از هم دوریم…
دریا مرا باور کن !
مرا بفهم !
حتی اگر شده …
… مرا ببلع !
من در کناری مانده ام !
شب نزدیک است …! هر شب دستم را تنهــــــا …
بر شانه ی تنهای شـــــــــب میگذارم ؛
و برایش از ” تـــــــــــو ” میگویم …..
بـــــــــــاران میگیرد !!!!
چند دقیقه دیگر وقت داری تا به من نگاه کنی به من، به چشمانم،
و به قلبی که برای تو می تپد این شب و این باران و تو چند دقیقه دیگر
وقت داری تا به من نگاه کنی
پیش از آن که کاملا ً تمام شوم …
کمـے بیشتـــــر بمــان
وقـت زیـــــــاد است براـے رفتــــن
وقتـے بــروـے ، دیگر رفـتــــــــﮧ اـے
گیرم کـﮧ هــــزار بـار بـرگــرد ـے !
دلم برای خودم تنگ شده
کاش سرم را بردارم
و برای هفته ای
در گنجه ای بگذارم و قفل کنم
در تاریکی یک گنجه خالی …
روی شانه هایم
جای سرم چناری بکارم
و برای هفته ای
در سایه اش آرام گیرم

پربازدیدترین مطالب: