دسته : اس ام اس بوسهتاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۲
اس ام اس های احساسی اغوش من
لب به لب حـال خراب و هی شراب و شعر ناب
بعد این مستی چه می چسبد؟ !
در آغوش تو خواب.
در آغوشش عطرش را بو نکن
بعد ها
همآن عطر !
درجآی دیگر ویرانت می کند.
بعضی وقتها
کسی در زندگیت هست !
که اصلا لازم نیست تو را در آغوش بگیرد !
فقط با کلام گرمش بدون حتی دیدنت
بدون حتی گرفتن دستانت می تواند !
قلبت را بوسه باران کند
خواستند بوسه و آغوش را از عشق بگیرند عشق را از بوسه و آغوش گرفتند.
آغوش تو !
تنها دروازه ایست
که برای فتحش !
باید اول تسلیم شد .
حریم آغوش مرد دوست داشتنیم جای رزم و ناز و نیاز مـن است و بر غیر احازه ی ورود نه
که کشور عشق من مرزی بس امن داشت و مرزبانی بس غیرتی .
آغوش تو مترادف امنیت است !
آغوش تو ترس‌های مرا می‌بلعد
آغوش تو یعنی پایان سردرد‌ها !
یعنی آغـاز عاشقانه‌ترین رخوت‌ها
آغوش تو یعنی من خوبم.
پای درخت سیب
تو چیدی و من پیچیدم ؛ !
تو سیب را !
من نسخه ی آغوش تو را .
میروم تا در آغوش خاک قرار گیرم و تمام خاطـراتمان را به خاک بسپارم !
چون دیگر بعد تو پناهی بهتر از آغوش خاک ندارم .
میخواهم آنقدر خودم را در افکارم و در خاطراتت غرق کنم که دیوانه شوم تا تو بیایی و مرا در آغوش بگیـری و آرام بگویی روانیتم روانی .

پربازدیدترین مطالب: